Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Europäische Integration der Republik Moldau

Botschaft der Republik Moldau in der Bundesrepublik Deutschland und Königreich von Dänemark

A A A

Evidenţa consulară

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

 

a cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul permanent/temporar în străinătate

(dobîndită în Moldova)