Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA

Publicat:Thu, 24/09/2020 - 08:43

Autoritățile germane informează că cetățenii străini care la data de 17 martie 2020 se aflau legal pe teritoriul Germaniei și a căror termen de ședere legal în Germania între timp a expirat, care însă, din cauza crizei epidemiologice, până în prezent, nu au avut posibilitatea să se întoarcă în țara lor de origine în termenul legal stabilit, urmează să părăsească teritoriul Germaniei, cel târziu, până la 30 septembrie 2020.

În cazul imposibilității întoarcerii în țara de origine până la data indicată, cetățenii sunt rugați să se adreseze la autoritatea germană pentru străini pentru a le informa despre cauzele imposibilității plecării în termenul stabilit. Examinând circumstanțele fiecărui caz în parte, autoritatea germană pentru străini va decide asupra oportunității sau inoportunității prelungirii termenului.

Reamintim că cetățenii cu drept de a intra şi a sta în spațiul Schengen timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile fără viză, trebuie să se întoarcă în țara de origine după expirarea termenului. Dacă acest lucru nu a fost posibil din cauza crizei epidemiologice, persoanele vizate urmează să contacteze autoritatea pentru străini/imigrări (Ausländerbehörde) la locul lor de reședință până la expirarea celor 90 de zile și să furnizeze datele personale (nume, prenume – se va aplica ortografia numelor în conformitate cu legislația germană - data şi locul naşterii, sex, naționalitate, număr pașaport).

În situaţia unor posibile situații de control pe teritoriul Germaniei sau la ieșirea din țară, este recomandat să imprimați cererea de extindere a dreptului de şedere sau să o aveţi într-o altă formă pe lângă paşaport. Autoritățile germane vor trata încălcarea regimului de ședere cu maximum înțelegere, dacă aceasta a survenit în rezultatul instalării situației excepționale și dacă autoritățile competente germane au fost informate corespunzător.