Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Înregistrarea căsătoriei la Ambasada Republicii Moldova la Berlin

Pentru depunerea cererii de înregistrare a căsătoriei la Ambasadă, solicitantii, cetățenii Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte personal la Ambasada următoarele acte:

*Serviciul este oferit doar în baza unei programări prealabile

 • Declarația de căsătorie și Anexa la declarația de căsătorie (ambele formulare pot fi obținute la Ambasadă sau accesînd următoarea pagină web: http://www.stare-civila.gov.md/pages/casatorie-inregistare);
 • actele de identitate ale viitorilor soți, valabile (buletin de identitate - în cazul titularilor permiselor de reședință temporară în RFG sau pașaport cu stampila “Emigrare autorizata”- în cazul titularilor permiselor de reședință permanentă în RFG), insotite de 2 copii;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți, insotite de 2 copii;
 • Certificate de Stare civila ale viitorilor soți originale;
 • Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei pentru fiecare dintre viitorii soti (Erw. Meldebescheinigung) eliberata cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht” (în original + 1 copii);
 • Traducerea adeverinţei de la domiciliu despre componenţa familiei, efectuata de un traducator autorizat în limba română sau limba rusă si legalizată la Landgericht (în original + 2 copii);

IMPORTANT: Aceste Acte legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Ambasadă (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor).

și după caz:

 • dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare (daca a avut locdesfacerea casatoriei anterioare);
 • decizia autorității administrației publice locale și acordul părinților, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale (pentru minorii sub vîrsta de 18 ani).

Toate actele vor fi însoțite de cate 1 copie dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

1. Taxa (consulară si aferenta) pentru depunerea cererii de casatorie cu eliberarea certificatului respectiv constituie 70 Euro.

2. Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 35 EURO de fiecare document.

Cu 3 zile înainte de programare, solicitantul va transfera taxa de 35 Euro la contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Inregistrare Casatorie +Legalizare+ Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

Notă: După depunerea tuturor actelor necesare, va fi stabilit un termen de cel puţin o lună pentru înregistrarea căsătoriei, care însă nu va depăşi termenul de două luni de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

La cererea viitorilor soţi, în cazul existenţei unor motive temeinice şi cu acordul şefului oficiului stării civile din Republica Moldova, termenul de o lună poate fi redus.

În Republica Moldova nu se admite încheierea căsătoriei între:

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un singur părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pîna la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

ATENTIE

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau Danemarca

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea înregistrării căsătoriei poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitanții prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.