Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Acte notariale

Pentru întocmirea unui act notarial solicitantul urmează să se prezinte PERSONAL la Secția consulară a Ambasadei, la data și ora stabilită de funcționarul consular (în baza programării prealabile).

 

Programările se oferă la tel: +49 30 28 352 37, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 13:30 – 15:30 sau la adresa de e-mail: konsulat@botschaft-moldau.de, cu specificarea motivului adresării și indicarea datelor de contact ale solicitantului.

 

Actele notariale perfectate se eliberează în ziua depunerii cererii admisibile, între orele 15:30 - 16:30;

 

Actele necesare pentru întocmirea PROCURII:

 

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, + 1 copie xerox;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită (reprezentant);
 • Cerere scrisă cu indicarea scopului pentru care se solicită îndeplinirea actului notarial (în formă liberă);
 • Alte acte/fotocopii relevante, în funcție de obiectul procurii (care urmează a fi precizate în momentul solicitării programării);
 • Dovada achitării taxei consulare (copia extrasului de plată pe suport de hârtie).

 

pentru persoane fizice - 30 EUR,

pentru persoane juridice- 60 EUR.

 

Taxa urmează a fi transferată cu 3 zile înainte de ziua programării, la contul Ambasadei:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck:  Procura + Numele, Prenumele solicitantului

 

Actele necesare pentru întocmirea DECLARAŢIEI privind călătoria minorilor fără însoţirea părinţilor:

 

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil al părintelui, cetățean al Republicii Moldova, + 1 copie xerox;
 • certificatul de naştere al minorului, + 1 copie xerox;
 • copia xerox a paşaportului valabil al minorului sau datele de identitate exacte ale acestuia;
 • copia xerox a paşaportului valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită să călătorească cu minorul;
 • Cerere scrisă cu indicarea scopului pentru care se solicită îndeplinirea actului notarial;
 • Dovada achitării taxei consulare (copia extrasului de plată pe suport de hârtie).

 

Taxa în valoare de 10 EUR urmează a fi transferată cu 3 zile înainte de ziua programării, la contul Ambasadei:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck: Declaratie + Numele, Prenumele solicitantului

 

Actele necesare pentru întocmirea altor DECLARAŢII NOTARIALE pe proprie răspundere:

 

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, + 1 copie xerox;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei în interesul căreia se întocmeşte declaraţia;
 • Cerere scrisă cu indicarea scopului pentru care se solicită îndeplinirea actului notarial;
 • Alte acte/fotocopii relevante, în funcție de obiectul declarație notariale (care urmează a fi precizate în momentul solicitării programării);
 • Dovada achitării taxei consulare (copia extrasului de plată pe suport de hârtie);

 

Taxa în valoare de 10 EUR urmează a fi transferată cu 3 zile înainte de ziua programării, la contul Ambasadei:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck: Declaratie + Numele, Prenumele solicitantului

 

Actele necesare pentru LEGALIZAREA COPIILOR documentelor şi a extraselor din documente:

 

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil, + 1 copie xerox;
 • documentul în original al cărui fotocopie urmează a fi legalizată, + 2 copii xerox;
 • Dovada achitării taxei consulare (copia extrasului de plată pe suport de hârtie);

 

Taxa în valoare de 2 EUR urmează a fi transferată cu 3 zile înainte de ziua programării, la contul Ambasadei:

 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck: Leg. copie + Numele, Prenumele solicitantului