Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Acte notariale

(PROCURI și/sau DECLARAȚII)

Serviciul se oferă în baza unei programări prealabile care poate fi solicitată la adresa mail – konsulat@botschaft-moldau.de. În mesaj, solicitantul urmează să indice pe scurt obiectul procuri/declarației sale. În subiectul mesajului se va indica ”Programare pentru întocmirea procurii/declarații Nume/Prenume).

Pentru întocmirea procurii sau a declarației, solicitantul urmează să se prezinte personal la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin, la data si ora stabilita, cu următoarele acte:

 • Paşaportul sau buletinul de identitate valabil al cetățeanului Republicii Moldova, însoţit de 1 (una) copie.
 • Copia fizică a (nu digitală) paşaportului sau buletinului de identitate valabil a persoanei care urmează a fi împuternicită.
 • Solicitantul urmează să prezinte copiile altor acte doveditoare în contextul procurii (de ex. copia pașaportului tehnic în cazul înstrăinării autoturismului; copia extrasului din Registrul bunurilor imobile în cazul înstrăinării unui imobil, etc.).
 • Cererea scrisă cu indicarea scopului pentru care se solicită îndeplinirea actului notarial (se va completa la ambasadă).
 • Dovada achitării taxei consulare pe suport de hârtie (copia extrasului de plată).
 • Procura – 30 EUR
 • Declarația – 10 EUR

Suma necesara urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Ambasadei:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IMPORTANT

 • Procurile şi declaraţiile urmează a fi semnate personal de către solicitant în prezenţa funcționarului consular. Legislaţia Republicii Moldova nu permite autentificarea actelor notariale prin poştă, fax sau e-mail.
 • Actele notariale perfectate se eliberează în ziua solicitării, în a doua parte a zilei, cu excepția cazurilor de suprasolicitare.
 • Solicitantul urmează să prezinte obligatoriu copiile fizice ale actelor de identitate (pe suport de hârtie).
 • În scopul reducerii timpului pentru perfectarea procurii sau declarației, solicitantul, la dorință, poate să expedieze la e-mailul Ambasadei (konsulat@botschaft-moldau.de) modelul solicitat al actului notarial, în format word.
 • Ambasada nu acceptă achitarea serviciilor consulare în numerar.

NOTĂ
În caz de urgență sau de imposibilitate de a se prezenta la Ambasadă, solicitanții actelor notariale se pot adresa oricărui notar din Germania.

Actele notariale întocmite de notarii germani, pentru a avea forță juridică pe teritoriul Republicii Moldova, urmează a fi legalizate de către Landgericht și ulterior supralegalizate de către Ambasadă.

Legalizarea consulară (supralegalizare) poate fi solicitata prin poștă.

Ulterior, actele notariale vor trebui traduse fie în Republica Moldova, fie în Germania. În cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat din Germania, traducerea, de asemenea, trebuie sa fie legalizată și supralegalizată. Pentru mai multe informații accesați rubrica Legalizarea Documentelor.