Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

!!Actualizarea regimului de călătorii (RFG)

Publicat:Mon, 06/07/2020 - 16:21

Republica Federală Germania a luat act de recomandarea Consiliului Uniunii Europene 9208/20 din 30 iunie a.c., cu privire la relaxarea măsurilor de control la frontieră pentru unele statele din afara UE și restricționarea temporară a călătoriilor care nu sunt necesare. Prin urmare, relaxarea controalelor la frontieră va fi aplicată gradual. Lista statelor terțe urmează a fi revizuită și actualizată sistematic. Așadar, începând cu 2 iulie sunt ridicate restricțiile de călătorie pentru 15 state care alcătuiesc așa-zisa ”listă pozitivă”. Spre regret, Republica Moldova nu se regăsește în lista țărilor terțe recomandate de Consiliul UE. Acest lucru presupune că pentru cetățenii moldoveni rămân valabile condițiile de călătorie de până acum.

Totuși, spectrul motivelor întmeiate care vor permite călătoriile din afara UE a fost extins în spiritul tendinței de relaxare. Astfel, din 2 iulie se poate călători în Germania pentru următoarele categorii de persoane:
- persoane care dețin permis de ședere german;
- personal angajat în domenii vitale, precum sistemul medical, - îngijire socială / geriatrie;
- personal calificat indispensabil care este atestat drept extrem de important pentru economia RFG;
- transportatori de mărfuri;
- sezonineri în agricultură;
- marinari / navigatori;
- studenți, pentru care învățământul la distanță nu este acceptat de instituția de învățământ;
- reîntregirea familiei sau vizite din motive familiale urgente;
- persoane care au nevoie de protecție internațională sau umanitară;
- personal diplomatic și militar;
- pasageri aflați în tranzit.

  • În cazul călătoriilor personalului calificat, se va prezenta, în mod obligatoriu, contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Certificatul va fi confirmat de Ambasada Germaniei din Chișinău.

În aceeași măsură vor fi acceptate călătoriile pentru sejur scurt, dar importante din punct de vedere profesional.

  • Studenții a căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de învățământ în acest sens.
  • Reînregirea familiei este posibilă pentru posesorii vizei de tip D. Vizitele simple de familie nu sunt deocamdată exonerate de restricțiile de călătorie, cu excepția celor ”indispensabile” pentru rudele de gr.I, ca bunăoară:

- înmormântările;
- însoțirea soțului/soției cet. german;
- însoțire a unui minor cet. german.

  • În fiecare din cazuri, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Decizia de a admite străinii în țară o are ofițerul de control / polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei / autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, călătorii urmează să se documenteze la direcția de sănătate publică / sanepid în landul federal de destinație. Aceasta poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în căsuța de căutare afișată pe pagina Institului Robert-Koch - https://tools.rki.de/plztool/


‼️Pentru informație aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta prospectul electronic publicat în limba română - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile

sau rusă - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile