Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

La expirarea termenului maxim de 12 luni din ziua depunerii cererii/dosarului de renunțare la cetățenia RM, solicitantul urmează să consulte Decretele Președintelui Republicii Moldova, pentru a verifica dacă se regăsește în lista persoanelor a căror renunțare a fost aprobată.

În cazul în care s-a regăsit în listă, pentru a primi Adeverința privind renunțarea la cetățenia RM, solicitantul urmează să expedieze în adresa Ambasadei (Botschaft der Republik Moldau, Gotlandstr. 16, 10439 Berlin) următoarele:

  • Cererea, care poate fi descărcată aici ;
  • 2 fotografii color, 35 mm x 45 mm, pe fundal alb (fotografiile trebuie să fie decupate în prealabil);
  • Pașaportul/pașapoartele (în cazul în care deține 2 pașapoarte valabile);
  • Un plic timbrat cu adresa solicitantului de adeverință;
  • Dovada achitării taxelor.

Cu 3 zile înainte de solicitarea adeverinței, solicitantul trebuie să transfere taxa de 50 Euro pe contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Adeverință renunțare + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită adeverința.

Important

  • Examinarea cererii durează până la 12 luni de zile, ceea ce înseamnă că renunțarea poate fi aprobată și mai devreme, motiv pentru care nu recomandăm călătoriile în această perioadă, cu excepția situațiilor de urgență majoră, deoarece din momentul emiterii Decretului Președintelui RM privind renunțarea la cetățenie, pașaportul moldovenesc nu mai este valabil și nu este posibil de a călători în baza acestuia;
  • În cazul în care până la emiterea Adeverinței privind renunțarea la cetățenie, solicitantul a pierdut pașaportul moldovenesc, se va prezenta dovada pierderii/furtului de la poliție sau o declarație pe proprie răspundere prin care se explică pierderea/furtul pașaportului.