Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Apostila

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin supralegalizează actele întocmite de către autorităţile germane, destinate spre utilizare în Republica Moldova, eliberate de autorităţile federale ale landurilor: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.

Pentru supralegalizarea actelor eliberate de autorităţile din landurile federale: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, urmează să vă adresaţi Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main –

www.frankfurt.mfa.md/legalizarea-documentelor

Actele originale eliberate de autorităţile germane trebuie să fie legalizate în prealabil de către autorităţile federale sau ale landului, unde a fost eliberat documentul, conform recomandărilor de mai jos:

 • Pentru actele federale (ex. Cazier juridic) legalizarea se efectuează de Bundesverwaltungsamt in Köln;
 • Pentru actele eliberate de către autorităţile administrative de justiţie şi pentru hotărârile judecătoreşti, precum şi acte notariale sunt responsabile următoarele autorităţi:
 • die Ministerien (Senatsverwaltungen) für Justiz;
 • Land - gerichtspräsidenten des Landes
 • Amts - gerichtspräsidenten des Landes
 • Actele stării civile se legalizează în autorităţile indicate mai jos în dependenţă de Land-ul unde acestea au fost eliberate după cum urmează:
 • în BERLIN – LABO II;
 • în BRANDENBURG – Ministerium des Inneren in Potsdam/ Der Oberbürgermeister als allgemeine untere Landesbehörde Auslandsbeglaubigung;
 • în BREMEN – Senator für Inneres, Kultur und Sport;
 • în HAMBURG – Behörde für Inneres;
 • în MECKLENBURG-VORPOMMERN – Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin;
 • în NIEDERSACHSEN – Ministerium für Inneres und Sport – Polizeidirektion;
 • în NORDRHEIN-WESTFALEN – Bezirksregierung;
 • în SACHSEN – Regierungspräsidium;
 • în SACHSEN – ANHALT – Landesverwaltungsamt in Magdeburg;
 • în SCHLESWIG-HOLSTEIN – Innenministerium Schleswig-Holstein in Kiel.

Legalizarea documentelor poate fi efectuată:

- personal la Ambasadă (conform programării prealabile); sau

- prin poştă convențională.

În cazul în care solicitantul se prezintă personal la Ambasadă, urmează să prezentați următoarele:

 • Documentul care urmează a fi supralegalizat, în original (legalizat în prealabil la autorităţile germane sus-menţionate) împreună cu o copie simplă xerox.
 • Copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova sau a actului de identitate al cetăţeanului străin care solicită supralegalizarea.
 • Bonurile de transfer bancar, în original, ca dovadă a achitării taxelor indicate mai jos.

În cazul în care supralegalizarea documentelor este solicitată prin poșta convențională, solicitantul urmează să expedieze la adresa Ambasadei (Botschaft der Republik Moldau, Gotlandstr. 16, 10439 Berlin) următoarele :

 • Documentul care urmează a fi supralegalizat, în original (legalizat în prealabil la autorităţile germane sus-menţionate) împreună cu o copie simplă xerox.
 • Cererea (vezi aici) însoțită de copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova sau a actului de identitate al cetăţeanului străin care solicită supralegalizarea.
 • Bonurile de transfer bancar, în original, ca dovadă a achitării taxelor indicate mai jos.
 • Un plic preplătit (recomandabil cu timbre în suma de 4,20 euro), pe care să fie înscrisă personal adresa unde urmează a fi expediate înapoi documentele supralegalizate.

Achitarea taxelor pentru supralegalizare:

Cu 5 zile înainte de prezentarea la Ambasadă sau expedierea prin poștă a documentelor spre legalizare, solicitantul urmează să transfere taxele pe contul bancar indicat mai jos:

Persoanele fizice achită pentru fiecare document în parte:

Taxa: 35 Euro

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.-Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Verwendungszweck: ”Numele și Prenumele sau denumirea persoanei juridice, precum și numărul documentului” pentru care se solicită legalizarea

Persoanele juridice, inclusiv notarii și avocații, achită pentru fiecare document în parte:

Taxa consulară: 65 Euro

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.-Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

 Verwendungszweck: ”Numele și Prenumele sau denumirea persoanei juridice, precum și numărul documentului” pentru care se solicită supralegalizarea.

Important!

 • Ambasada nu poartă răspundere pentru integritatea/pierderea actelor expediate prin poștă, riscul fiind asumat de către solicitant.
 • Reieşind din faptul că Germania a formulat obiecţii privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Apostille), Apostille nu se aplică între Republica Moldova şi Germania.
 • Extrasele multilingve (Internaţionale) de pe actele de stare civilă sunt eliberate de către OSC ale Republicii Federale Germania în baza Convenţiei Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 „Privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă”, semnată la Viena, la 08 septembrie 1976 şi produc efecte juridice pe teritoriul Republicii Moldova şi nu necesită supralegalizare sau traducere.

Informaţii adiţionale puteţi găsi pe Web-site justice.gov.md şi www.konsularinfo.diplo.de