Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

AVIZ important!!!

Publicat:Wed, 11/12/2019 - 10:00

În perioada 23.12.2019 – 12.01.2020, Secția consulara va presta servicii consulare în regim redus de lucru.

Vor fi gestionate prioritar situațiile de urgență majoră (decese, accidente grave, rețineri sau alte situații excepționale) și cererile de eliberare a titlurilor/declarațiilor de călătorie în cazul urgențelor justificate.

Situațiile de urgență vor fi comunicate la numărul de telefon +49 17645813159.

Atenție! În perioada indicată, consultațiile la telefon și email vor fi oferite după prioritate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.


ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

В период с 23.12.2019 по 12.01.2020 консульский отдел будет предоставлять консульские услуги в сокращенном режиме работы.

Будут рассматриваться основные чрезвычайные ситуации (гибель, автокатастрофы, аресты или другие исключительные ситуации) и заявления на выдачу временных документов/деклараций на выезд при оправданных временных рамках.

Телефон для экстренных ситуаций +49 17645813159.

Внимание! В течение указанного периода времени консультации по телефону и электронной почте будут осуществлятся в зависимости от важности содержания.

Спасибо за ваше понимание.