Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Buletin de Identitate

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Secția Consulară a Ambasadei recepționează documentele necesare pentru perfectarea pașaportului național de la cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Federală Germania din Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.


Buletin de identitate
 • în termen de circa 45 zile calendaristice - 30 euro
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - 45 euro
Buletin de identitate provizoriu
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - 26 euro
Buletinul de identitate se eliberează în următoarele cazuri:
 • la prima eliberare;
 • minorilor;
 • persoanelor cu vârsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate;
 • persoanelor care au obținut pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;
 • cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender;
 • preschimbarea pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr. 9);
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităților, neconformităților, furtului de identitate sau identității false;
 • schimbarea domiciliului;
 • în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităților, străzilor, de renumerotare a imobilelor, de înființare a localităților, a străzilor, în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea titularului de a-l preschimba.
 • 2 fotografii de format 10x15cm + 2 fotografii de format 3x4 cm, color, mat, pe fundal alb (cerințe pentru fotografii: fotografia va avea vechimea de cel mult 6 luni. Fotografia va reprezenta imaginea subiectului cu umerii drepți, cu privirea directă, cu expresie neutră a feței și gura închisă. Ochii vor fi deschiși și ne umbriți de păr. Vor lipsi acoperămintele de cap și frezele ce acoperă fața, iluminarea neuniformă, umbre sau reflecții pe față sau fundal, efectul ochi roșii.
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire;
 • pașaport valabil sau expirat (doar în cazul primei documentări a persoanei cu buletin de identitate);
 • buletinele de identitate cu fișele de însoțire sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită buletin pentru copil până în 18 ani);
 • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
 • certificat de naștere, certificat de naștere a copilului minor, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul ; 
 • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședință sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
 • Ambasada nu verifică legalitatea aflării persoanei în Republica Federală Germania.
 • Buletinul de identitate se eliberează cu fișa de însoțire. Fișa de însoțire face dovada înregistrării la reședință și este destinată pentru realizarea dreptului de vot în Republica Moldova și nu influențează asupra valabilității buletinului de identitate. 
 • Buletinul de identitate se poate elibera de la naștere, este obligatoriu de la 16 ani (cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate, declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Republicii Federale Germania, se consideră emigrant și este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă). 
 • Buletinul de identitate este valabil de la naștere până la 10 ani / de la 10 până la 16 ani / de la 16 până la 25 ani / de la 25 până la 45 ani / de la 45 de ani – pe viață. 
 • Buletinul de identitate se utilizează doar în Republica Moldova, cu unele excepții. 
 • Dacă persoana nu dispune de actele necesare pentru perfectarea buletinului, se eliberează buletin de identitate provizoriu cu termen de valabilitate de 1 an (taxa – 26 euro). În baza buletinului de identitate provizoriu nu se poate solicita pașaport, însă actul este recunoscut de autorități pentru realizarea altor acțiuni în Republica Moldova. 
 • Persoana care nu are posibilitatea de a fi înregistrată la domiciliu sau reședință în Republica Moldova obține buletinul de identitate fără mențiunea dată. 
 • Cererea de perfectare a buletinului de identitate poate fi depusă concomitent cu cererea de pașaport.
 • n cazul minorului se solicită prezența fizică la Ambasadă doar a unui părinte. 
 • Nu poate fi depusă cerere de perfectare separată doar a fișei de însoțire.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea și perfectează actul.
 • La dorința cetățeanului, acesta poate prezenta odată cu depunerea documentelor un plic de format A5 cu protecție interioară împotriva umezelii, cu adresa scrisă personal de solicitant, unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,25 euro sau/și mențiunea Eischreiben/Einwurf), fapt care va permite remiterea documentului prin poștă de către Ambasadă. Totodată, cetățeanul poate opta pentru ridicarea documentului de la Ambasadă, de luni până joi, în intervalul orelor 16.00-17.00. ATENȚIE – remiterea buletinelor prin poștă se face pe propria responsabilitate și răspundere a solicitantului. Ambasada NU poartă responsabilitate pentru livrarea la destinatar a buletinului de către serviciul poștal. Astfel, în cazul pierderii buletinului de către oficiul poștal și în situația unor eventuale plângeri, solicitantul urmează să le adreseze oficiului poștal.