Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Buletine de Identitate

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin recepţionează documentele necesare pentru perfectarea sau schimbarea buletinului cetăţeanului Republicii Moldova de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania (Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) sau în Danemarca.

 

Pentru perfectarea buletinului de identitate este necesar de a depune personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către colaboratorul Ambasadei, următoarele documente:

 

 1. Buletinul de identitate şi 2 copii;
 2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii (În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate/paşaportului cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate/paşaportul;
 3. Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. În cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Alte forme de certificate de naştere germane nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 4. Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii (în cazul căsătoriei încheiate în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Alte forme de certificate de căsătorie germane nu vor fi acceptate. Dacă căsătoria şi/sau de divorţ au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 5. Certificatul de schimbare numelui/prenumelui, în original şi 2 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 6. Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2. În cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Alte forme de certificate de naştere germane nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Transcrierea actelor de stare civilă”);
 7. Adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate (dupa caz - pentru persoanele care au statut de pensionar sau invalid) şi 2 copii;
 8. Documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul în care persoana nu a fost documentată anterior cu acte de identitate mecanolizibile, unde este aplicată menţiunea respectivă) şi 1 copie;
 9. Diploma de studii superioare sau de confirmare a gradului ştiinţific (dacă persoana declară că posedă studii superioare sau, după caz, grad ştiinţific) şi 2 copii;
 10. Dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă în Republica Moldova:
 11. Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 12. În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate şi 1 copie;
 13. 2 fotografii biometrice 35X45 mm;
 14. 2 fotografii 10X15 cm;
 15. Dovada achitării taxelor. Cu 5 zile înainte de ziua programată la Ambasadă, persoana trebuie să transfere următoarele taxe pe contul bancar indicat mai jos:

 

În cazul în care buletinul de identitate este prezentat (expirat, deteriorat, schimbarea numelui):

 

Taxa : 50 Euro

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

 

În cazul în care buletinul de identitate este pierdut, furat și/sau nu poate fi prezentat:

 

Taxa: 55 Euro

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită perfectarea buletinului de identitate.

 

IMPORTANT: Ambasada atenţionează că solicitarea privind perfectarea buletinului de identitate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.