Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Buletine de Identitate

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin recepţionează documentele necesare pentru perfectarea sau schimbarea buletinului cetăţeanului Republicii Moldova de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania (Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) sau în Danemarca.

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Ambasadă pentru perfectarea buletinului de identitate in legătură cu:

 • schimbarea buletinului de identitate la expirare,
 • perfectarea buletinului de identitate copilului minor,
 • perfectarea buletinului de identitate în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie,
 • perfectarea unui nou buletin de identitate în schimbul celui pierdut.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, după principiul ”o programare – un serviciu consular” și/sau ”o persoană – o programare” și care se obține exclusiv on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line,cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun personal la Ambasadă, următoarele acte în original însoțit de 1 copie:

 • 2 (două) fotografii biometrice color (10 x 15 cm) identice pe fon alb, en-face, pe hârtie mată.
  Pe fotografie trebuie sa se vadă gâtul;
 • 2 (două) fotografii biometrice color (35 x 45 mm) identice pe fon alb, en-face;
 • Adeverința privind înregistrarea la domiciliu cu menţiunea despre componenta familiei, (Meldebescheinigung/Familienstand) fără traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor (în original + 1 copie);
 • Certificatul de naștere eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- În cazul înregistrării naşterii în RFG până la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vezi aici).

- În cazul înregistrării naşterii în ex-URSS, se va prezenta certificatul de naştere ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

- Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris;

 • Certificatul de căsătorie eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- în cazul căsătoriei încheiate în RFG până la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag", Formule B(vezi aici).

Dacă căsătoria a fost încheiată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris (procedura de transcriere;

- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex-URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

 • Certificatul de divorț eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- în cazul desfacerii căsătoriei în RFG până la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht în original însoțită de 1 copie);

- Dacă divorțul a avut loc în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta extras de pe actul de căsătorie moldovenesc transcris cu mențiunea divorț;

- Dacă divorțul a fost înregistrat în ex-URSS, se va prezenta certificat de divorț ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

 • Certificatul de schimbarea numelui şi/sau prenumelui eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- Dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.

- Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui transcris;

 • Certificatele de naştere ale copiilor minori eliberat de către organele Republicii Moldova (în original + 2 copii);
 • Certificatul de paternitate (în original + 1 copie – în cazul în care copilul, solicitant al pașaportului, este născut în afara căsătoriei pe teritoriul Republicii Federale Germania, inclusiv certificatul de naştere a copilului urmează a fi transcris);
 • Dovada achitării taxei de perfectare a buletinului de identitate (se va prezenta obligatoriu pe suport de hârtie). Suma totală constituie 46 Euro care urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Ambasadei:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

În cazul în care buletinul de identitate este pierdut/furat:

Taxa: 49 Euro

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită perfectarea buletinului de identitate.

ATENȚIE – Ambasada roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea buletinului de identitate poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

În cazul imposibilității prezentării la Ambasadă în ziua programării, solicitantul urmează să notifice Ambasada corespunzător (prin email sau telefonic) pentru ca această programare să fie redistribuită altor persoane.