Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 25 euro

La Ambasadă poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • Cererea de eliberare a cazierului judiciar.

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba italiană, română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de consulat după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.