Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Certificat de capacitate matrimonială

Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria peste hotarele Republicii Moldova în conformitate cu legislația Republicii Moldova (lipsa impedimentelor de căsătorie).

Certificatul este destinat utilizării în statele care au semnat Convenţia CIEC nr.20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie1980 (Germania, Luxemburg, Italia, Portugalia, Spania, Turcia, Olanda, Elveţia).

Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială, solicitantul, cetațean al Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL la Ambasada  în zilele de primire a cetăţenilor.

Serviciul este oferit cu programare prealabilă, care se obține doar on-line accesând adresa:
PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitarii, numelui prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

 1. Cererea de modelul (F64), se completeaza la Ambasadă

Actele de identitate ale viitorilor soţi:

 • Originalul și 1 copii ale paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
 • Copia paşaportului cetăţeanului străin legalizată la Landgericht sau la Regierungspräsidium + 2 copii
 • Adeverinţa de la domiciliu a cetățeanului străin (Meldebescheinigung) cu mențiunea privind starea civila,  legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Originalul și 2 copii)
 • Traducerea adeverinţei de la domiciliu a cetățeanului străin privind starea civilă, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă, și legalizată la Landgericht (Originalul și 2 copii);
 • Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, legalizată la Landgericht, în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 2copii);
 • Traducerea Hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă și legalizată la Landgericht în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 2 copii);
 • Certificatul de deces al fostei/-lui soții/soț, în cazul decesului respectiv;
 • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
 • Taxa (consulară și aferentă) constituie 43 Euro și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Ambasadei
 • Taxa pentru legalizarea documentelor constituie 35 EURO pentru fiecare document.

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Certificat Matrimonial + Numele și Prenumele” și ”Legalizare 4 acte + Numele și Prenumele”

Important

 • Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială nu include taxa pentru legalizarea documentelor (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor);
 • Actele legalizate la Regierungspräsidium sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Ambasada;
 • Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului de capacitate matrimonială poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei;
 • Eliberarea Certificatului va avea loc în aproximativ 4-6 saptamini din data depunerii setului de documente la Ambasada, și poate fi recepționat prin poștă. În acest caz, solicitantul urmează să prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului;

ATENȚIE

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.