Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Certificat de capacitate matrimonială


 • în termen de 30 zile 42 euro
 • în termen de 60 zile 31 euro
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie). Documentul se eliberează pe baza datelor din actele de stare civilă şi este destinat utilizării în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei CIEC nr. 20 cu privire la eliberarea certificatului de capacitate matrimonială semnată la Munich la 5 septembrie 1980: Germania, Belgia, Spania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Elveţia, Turcia, Republica Moldova.
 • Originalul și 1 copii ale paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
 • Copia paşaportului cetăţeanului străin legalizată la Landgericht sau la Regierungspräsidium + 2 copii;
 • Adeverinţa de la domiciliu a cetățeanului străin (Meldebescheinigung) cu mențiunea privind starea civila,  legalizată la Regierungspräsidium sau Landgericht (Originalul și 2 copii)
 • Traducerea adeverinţei de la domiciliu a cetățeanului străin privind starea civilă, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă, și legalizată la Landgericht (Originalul și 2 copii);
 • Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, legalizată la Landgericht, în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 2copii);
 • Traducerea Hotărârii de judecată privind desfacerea căsătoriei anterioare a cetățeanului străin, efectuată de un traducator autorizat în limba română sau rusă și legalizată la Landgericht în cazul în care cetățeanul străin este divorțat (Originalul și 2 copii);
 • Certificatul de deces al fostei/-lui soții/soț, în cazul decesului respectiv;
 • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
Pentru solicitarea actului este necesară prezența la ambasadă a cetățeanului Republicii Moldova.
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite consulatului.
 • Certificatul privind capacitatea matrimonială se eliberează în conformitate cu prevederile Convenției CIEC nr. 20 semnată la Munich la 5 septembrie 1980, cu conținut și în limba germană și este valabil timp de 6 luni în Germania, fără alte traduceri sau supra legalizări.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
 • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la cîteva ore la cîteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.