Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila

Extrasul multilingv (plurilingv, international) reprezintă documentul de stare civilă, eliberat în temeiul actului de stare civilă, destinat utilizării în străinătate, care nu necesită supralegalizare/apostilare şi traducere, în statele care formează domeniul teritorial al Convenţiei nr.16 semnată la Viena la 8 septembire 1976.

 

Republica Moldova

Luxemburg

Slovenia

Polonia

Italia

Belgia

Olanda

Croaţia

Bulgaria

Turcia

Spania

Portugalia

Macedonia

Muntenegru

Serbia

Franţa

Elveţia

Bosnia şi Herţogovina

Lituania

România

Germania

 

 

 

 

Eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă. Pentru solicitarea extrasului multilingv solicitantul, urmează săprezinte personal la Ambasadă, în zilele de:

LUNI, MARŢI, MIERCURI și JOI, între orele: 09.00 – 12.00, cu programare prealabilă, cu următoarele acte:

  • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , sau deces); (va fi completată la Ambasadă);
  • actul de identitate (buletin de identitate sau pasaport) al titularului sau al persoanei care îl reprezintă (original+ 2 copii);
  • certificatul de stare civila (naştere, casatorie sau deces dupa caz) (original+ 2 copii);
  • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
  • Taxa (consulară și aferentă) constituie 41 Euro și urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor la contul Ambasadei:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Extras Multilingv + Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele extraselor multilingve

 

Extras plurilingv de pe actul de naştere 

Extras plurilingv de pe actul de naştere
Format: A5

Extras plurilingv de pe actul de căsătorie Extras plurilingv de pe actul de căsătorie

Extras plurilingv de pe actul de căsătorie
Format: A5

Extras plurilingv de pe actul de deces Extras plurilingv de pe actul de deces

Extras plurilingv de pe actul de deces
Format: A5