Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 45 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în  termen de 30 zile116 euro
 • Examinarea cererii în termen de 45 zile102 euro
Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în Republica Federală Germania şi care doresc să se stabilească definitiv în aceste state, să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova.
Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în Republica Federală Germania nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.
Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin recepționează actele pentru autorizarea emigrării în Germania de la cetățeni ai Republicii Moldova rezidenți în următoarele landuri federale:
 • Berlin
 • Brandenburg
 • Bremen
 • Hamburg
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • Niedersachsen
 • Nordrhein-Westfalen
 • Sachsen
 • Sachsen-Anhalt
 • Schleswig-Holstein
 1. PAȘAPORT al cetățeanului Republicii Moldova (original și 2 copii);
  • Pașaportul trebuie să fie valabil;
 2. BULETIN DE IDENTITATE (original și 1 copie);
  • Buletinul de identitate se retrage;
 3. CERTIFICATUL DE NAȘTERE (original și 2 copii);
 4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ŞI/SAU DE DIVORȚ  (original și 2 copii)
  • Se va prezenta certificatul de căsătorie emis de autoritățile Republicii Moldova. Menționăm că indiferent de locul înregistrării căsătoriei, actul de căsătorie urmează a fi transcris.
 5. CERTIFICATUL DE SCHIMBARE NUMELUI/PRENUMELUI  (original și 2 copii)
 6. CERTIFICAT DE NAȘTERE AL COPIILOR MINORI (original și 2 copii)
  • Potrivit articolului 11 al Legii cetățeniei Republicii Moldova Nr. 1024 din 02.06.2000 (Publicat la 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98 art. Nr. 709), este considerat cetățean al Republicii Moldova copilul născut din părinți, ambii sau unul dintre care, la momentul nașterii copilului, este cetățean al Republicii Moldova, indiferent de locul nașterii copilului.
  • Se va prezenta certificatul de naștere emis de autoritățile Republicii Moldova. Menționăm că indiferent de locul nașterii copilului, actul de naștere urmează a fi transcris.
 7. DECLARAȚIA AUTENTIFICATĂ NOTARIAL A CELUILALT PĂRINTE AL MINORULUI  din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova.
  • În cazul în care părintele respectiv are deja emigrare autorizată sau este cetățean străin, se va prezenta 2 copii la pașaportul moldovenesc cu mențiunea emigrării sau a pașaportului străin;
 8. DECLARAȚIA AUTENTIFICATĂ NOTARIAL A MINORULUI CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 10 ŞI 18 ANI care emigrează cu unul din părinți, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv.
  • Declarația poate fi perfectată la Ambasadă;
  • În cazul perfectării declarației la Ambasadă, prezența minorului este obligatorie.
 9. 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm) pe fon alb;

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00