Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Emigrare autorizată

EMIGRAREA AUTORIZATĂ ÎN GERMANIA SAU DANEMARCA

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin recepţionează actele pentru aprobarea emigrării autorizate în Germania sau Danemarca de la cetăţeni ai Republicii Moldova, care au intenţia de a se stabili cu domiciliul permanent în Germania (circumscripţia landurilor federale - Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) sau în Danemarca. 

Setul de acte urmează a fi depus personal la Ambasadă, în ziua şi la ora stabilită de către funcţionarul consular şi va cuprinde:

 1. Paşaport cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii xerox; 
 2. Buletin de identitate, valabil  (se retrage) şi 1 copie;În cazul în care buletinul de identitate este expirat, în ziua depunerii actelor pentru emigrarea autorizată se va depune concomitent pentru perfectarea buletinului de identitate. Mai multe detalii despre perfectarea buletinului de identitate veți găsi aici 
 3. Certificatul de naştere, în original şi 2 copii xerox. În cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);
 4. Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii xerox (în cazul căsătoriei încheiate în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Alte forme de certificate de căsătorie germane nu vor fi acceptate. Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc (vezi rubrica „ Acte de stare civilă”);
 5. Certificatul de schimbare numelui/prenumelui, în original şi 2 copii xerox. Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova (vezi rubrica „Acte de stare civilă”). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova până la data de 17.08.2001, se va prezenta și traducerea în limba română sau rusă, ambele documente legalizate și supralegalizate conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Legalizarea documentelor”);
 6. Certificat de naştere a copiilor minori, în original şi 2 copii xerox. În cazul înregistrării naşterii în Republica Federală Germania se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". Alte forme de certificate de naştere germane nu vor fi acceptate. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);
 7. Documentul ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din această evidenţă (Livretul militar se retrage) şi 1 copie xerox;
 8. Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova împreună cu minorul, din care să rezulte clar lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul pentru emigrarea solicitantului şi 1 copie xerox;
 9. Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care părintele respectiv are deja emigrare autorizată sau este cetăţean străin, se va prezenta 2 copii xerox a paşaportului moldovenesc cu menţiunea emigrării sau a paşaportului străin;
 10. Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declaraţia poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie). Dacă declarația este perfectată la notar german, se va prezenta și traducerea în limba română sau rusă, ambele documente legalizate și supralegalizate conform procedurii stabilite (vezi rubrica „Legalizarea documentelor”, inclusiv taxele ce trebuie achitate);
 11. Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare și 2 copii xerox;
 12. Carnetul de pensionar (după caz) şi 2 copii xerox;
 13. 2 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;

Suma totală pentru aprobarea dosarului de Emigrare autorizată în RFG se compune din taxa consulară + taxa pentru cheltuieli aferente + taxa pentru serviciile ASP, care în dependență de termenul de examinare a dosarului constituie:

 

La 90 zile

La 30 zile

177 euro

 

191    euro

 

 

 

 

În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate în punctele 7 și 8, acesta prezintă decizia instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Emigrare autorizată + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită aprobarea emigrării.