Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Legalizarea documentelor


 • Persoanele fizice – 25 euro
 • Persoanele juridice – 45 euro
Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin supralegalizează actele întocmite de către autorităţile germane, destinate spre utilizare în Republica Moldova, eliberate de autorităţile federale ale landurilor: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.
Pentru supralegalizarea actelor eliberate de autorităţile din landurile federale: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, urmează să vă adresaţi Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main – https://frankfurt.mfa.gov.md/ro/content/legalizarea-documentelor-0

Actele originale eliberate de autorităţile germane trebuie să fie legalizate în prealabil de către autorităţile federale sau ale landului, unde a fost eliberat documentul, conform recomandărilor de mai jos:

 • Pentru actele federale (ex. Cazier juridic) legalizarea se efectuează de Bundeamt für Justiz in Bonn;
 • Pentru actele eliberate de către autorităţile administrative de justiţie şi pentru hotărârile judecătoreşti, precum şi acte notariale sunt responsabile următoarele autorităţi:
 • die Ministerien (Senatsverwaltungen) für Justiz;
 • Land - gerichtspräsidenten des Landes
 • Amts - gerichtspräsidenten des Landes
 • Actele stării civile se legalizează în autorităţile indicate mai jos în dependenţă de Land-ul unde acestea au fost eliberate după cum urmează:
 • în BERLIN – LABO II;
 • în BRANDENBURG – Ministerium des Inneren in Potsdam/ Der Oberbürgermeister als allgemeine untere Landesbehörde Auslandsbeglaubigung;
 • în BREMEN – Senator für Inneres, Kultur und Sport;
 • în HAMBURG – Behörde für Inneres;
 • în MECKLENBURG-VORPOMMERN – Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin;
 • în NIEDERSACHSEN – Ministerium für Inneres und Sport – Polizeidirektion;
 • în NORDRHEIN-WESTFALEN – Bezirksregierung;
 • în SACHSEN – Regierungspräsidium;
 • în SACHSEN – ANHALT – Landesverwaltungsamt in Magdeburg;
 • în SCHLESWIG-HOLSTEIN – Innenministerium Schleswig-Holstein in Kiel.

Legalizarea documentelor poate fi efectuată:

 • - personal la Ambasadă (conform programării prealabile); sau
 • - prin poştă convențională.

În cazul în care solicitantul se prezintă personal la Ambasadă, urmează să prezentați următoarele:

 • Documentul care urmează a fi supralegalizat, în original (legalizat în prealabil la autorităţile germane sus-menţionate) împreună cu o copie simplă xerox.
 • Copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova sau a actului de identitate al cetăţeanului străin care solicită supralegalizarea.
 • Bonurile de transfer bancar, în original, ca dovadă a achitării taxelor indicate mai jos.

În cazul în care supralegalizarea documentelor este solicitată prin poșta convențională: solicitantul urmează să expedieze la adresa Ambasadei (Botschaft der Republik Moldau, Gotlandstr. 16, 10439 Berlin) următoarele :

 • Documentul care urmează a fi supralegalizat, în original (legalizat în prealabil la autorităţile germane sus-menţionate) împreună cu o copie simplă xerox.
 • Cererea (aici) însoțită de copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova sau a actului de identitate al cetăţeanului străin care solicită supralegalizarea.
 • Bonurile de transfer bancar, în original, ca dovadă a achitării taxelor indicate mai jos.
 • Un plic preplătit (recomandabil cu timbre în suma de 4,25 euro), pe care să fie înscrisă personal adresa unde urmează a fi expediate înapoi documentele supralegalizate.

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00