Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Obținerea extrasului de pe actul de căsătorie cu mențiunea divorț

Pentru obtinerea extrasului de pe actul de casatorie cu mentiunea divorţ,solicitantul, cetățeanul republicii moldova, urmează să prezinte personal, conform programarii prealabile următoarele acte:

  • cerere privind transcrierea actului de divorţ (se completeaza la Ambasadă);
  • paşaportul solicitantului (original+2 copii);
  • hotărârea de judecată eliberată de o instanţă din RFG legalizată la Landgericht  (în original+1 copie );
  • traducerea hotărârii de judecată in limba română sau rusă, legalizată la Landgericht  (în original+1 copie);

NOTA: (Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează să fie supralegalizate la Ambasadă (vedeţi rubrica Legalizează Documentelor);

  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei (Erweiterte Meldebescheinigung)  (în original + 1 copie);

IMPORTANT: Actele legalizate la Regierungspräsidium şi / sau Landgericht urmează a fi supralegalizate la Ambasadă (vedeţi rubrica Legalizarea Documentelor).

  • certificatul de căsătorie eliberat de autoritatile Republicii Moldova (în original + 1 copie)
    (în cazul căsătoriei încheiate în RFG pina la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag". Dacă căsătoria a fost încheiată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris) ;
  • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.

Bonul privind achitarea taxelor stabilite:

Taxa pentru întocmirea dosarului și eliberarea certificatului constituie 41 EURO.

Cu 3 zile înainte de programare, solicitantul va transfera taxa de 41 Euro la contul bancar:
 

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Transcriere Divort + Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca.

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.