Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Pașapoarte

Secția Consulară a Ambasadei recepţionează documentele necesare pentru perfectarea paşaportului național de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Federală Germania din Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau Danemarca.

Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa personal la Ambasadă pentru:

 • schimbarea paşaportului;
 • perfectarea paşaportului copilului minor;
 • perfectarea paşaportului în legătură cu schimbarea numelui după căsătorie;
 • perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui pierdut;
 • perfectarea unui nou paşaport în schimbul celui expirat.

Serviciul este oferit cu PROGRAMARE PREALABILĂ, după principiul ”o programare – un serviciu consular” și/sau ”o persoană – o programare”, care se obține doar on-line accesând adresa:

PROGRAMARE on-line, cu invocarea motivului solicitării, numelui/prenumelui solicitantului, localității/Bundeslandului de reședință din Germania și a unui număr de telefon.

Pentru examinarea cererii de perfectare a paşaportului solicitanţii depun exclusiv personal următoarele acte în original însoțite de 1 copie:

 • Adeverința privind înregistrarea la domiciliu în Germania (Meldebescheinigung), fără traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de 1 copie;
 • Buletinul de identitate valabil sau mențiunea ”Emigrării Autorizate” în pașaport (în original + 1 copie);
 • Paşaportul Republicii Moldova (în original + 1 copie a paginii cu foto). Notă: se vor prezenta toate pașapoartele expirate ale solicitantului deținute anterior (în cazul pierderii acestora se va prezenta dovada sesizării poliţiei despre pierderea paşaportului);·        
 • Un plic de format A5 cu protecție interioară împotriva umezelii cu adresa scrisă personal de solicitant, unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,25 euro sau/si mențiunea Eischreiben/Einwurf).

Acte de stare civila (certificat de naștere, căsătorie, divorț, etc.) eliberate de către organele Republicii Moldova.

 • Certificatul de naștere eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- În cazul înregistrării naşterii în RFG până la 17.08.2001, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag", Formule A (vezi aici).

- În cazul înregistrării naşterii în ex-URSS, se va prezenta certificatul de naştere ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

- Dacă naşterea a fost înregistrată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris;

 • Certificatul de căsătorie eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

-  în cazul căsătoriei încheiate în RFG până la 17.08.2001 se va prezenta forma internaţională a certificatului de căsătorie german - "Auszug aus dem Heiratseintrag", Formule B (vezi aici).

- Dacă căsătoria a fost încheiată în Germania sau alta tara după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris (procedura de transcriere;

- Dacă căsătoria a fost încheiată în ex-URSS, se va prezenta certificat de căsătorie ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

 • Certificatul de divorț eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- în cazul desfacerii căsătoriei în RFG până la 17.08.2001 se va prezenta Hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei legalizata la Landgericht în original însoțită de 1 copie);

- Dacă divorțul a avut loc în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta extras de pe actul de căsătorie moldovenesc transcris cu mențiunea divorț;

- Dacă divorțul a fost înregistrat în ex-URSS, se va prezenta certificat de divorț ex-URSS, fără traducere si fără legalizare.

 • Certificatul de schimbarea numelui şi/sau prenumelui eliberat de către organele Republicii Moldova (în original însoțit de 1 copie);

- Dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta.
- Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui transcris;

 • Certificatul de paternitate (în original + 1 copie – în cazul în care copilul, solicitant al pașaportului, este născut în afara căsătoriei pe teritoriul Republicii Federale Germania, inclusiv certificatul de naştere a copilului urmează a fi transcris);
 • Consimţământul notarial autentificat al părinților, cetăţeni ai Republicii Moldova, referitor la perfectarea paşaportului pentru copilul minor (în original + 1 copie – declaraţia respectivă poate fi perfectată notarial la Ambasadă în ziua depunerii actelor);

Alternativ, se va prezenta certificatul de divorț sau extrasul de pe actul de căsătorie cu mențiunea de divorț împreună cu originalul hotărârii instanței de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei rămasă definitivă și irevocabilă în care se face referința la domiciliul cui va rămâne copilul după divorț.

În cazul în care în rubrica tata/mama al certificatului de naștere al copilului nu este nimeni indicat, decade necesitatea prezentării declarației notariale.

 • Hotărârea judecătorească de adopţie (în original + 1 copie);
 • Consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în original + 1 copie)
 • Dovada achitării taxei pentru paşaport (notă: se va prezenta obligatoriu copia extrasului de plată sau oricare altă dovadă de achitare pentru serviciul consular; pozele din telefon NU vor fi acceptate drept dovadă).

NOTĂ:  Conform Ordinului MAE IE nr. 59-b-58 din 26.02.2021 taxele pentru serviciile consulare se vor achita doar prin virament bancar la contul misiunii.

Suma totală constituie ( (se va prezenta obligatoriu pe suport de hârtie):

Categorii de solicitanți

În termen de 30 zile

În termen de 50 zile

Pentru copii de pînă la 12 ani

54 euro

31 euro

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copii cu vârsta de la 12 la 18 ani

68 euro

31 euro

Adulți

99 euro

62 euro

 

Dovada plății urmează a fi prezentat pe suport de hârtie

 • Un plic de format A5 cu protecție interioară împotriva umezelii cu adresa scrisă personal de solicitant, unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,25 euro sau/si mențiunea Eischreiben/Einwurf).

Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

 • Un plic cu adresa scrisă personal de solicitant, unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,25 euro si mențiunea Eischreiben/Einwurf).

ATENȚIE – remiterea pașapoartelor prin poștă se face pe propria responsabilitate și răspundere a solicitantului. Ambasada NU poartă responsabilitate pentru livrarea la destinatar a pașaportului de către serviciul poștal. Astfel, în cazul pierderii pașaportului de către oficiul poștal și în situația unor eventuale plângeri, solicitantul urmează să le adreseze oficiului poștal.

Suplimentar actelor sus-menționate, la perfectarea pașaportului copiilor minori (până la 18 ani), se va prezenta, după caz:

 • Actul de identitate moldovenesc valabil al părintelui care va reprezenta minorul + 1 copie (În cazul în care părintele nu poate prezenta buletinul de identitate în original, se va prezenta o copie a acestuia și pașaportul în original);
 • În cazul părinților căsătoriți, la depunerea cererii pentru perfectarea pașaportului copilului, se poate prezenta un singur părinte, împreună cu minorul, cu prezentarea certificatului de căsătorie;
 • În cazul părinților divorțați, părintele căruia i-a fost încuviințată îngrijirea copilului va prezenta certificatul de divorț moldovenesc și hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, definitivă și irevocabilă sau declarația notarială din partea celuilalt părinte prin care se exprimă acordul la perfectarea pașaportului minorului. Dacă hotărârea judecătorească a fost emisă de o instanță judecătorească din Germania sau declarația a fost întocmită la un notar german, acestea vor trebui legalizate/supralegalizate și traduse, în modul stabilit de legislație (vezi rubrica „Legalizarea”); În lipsa hotărârii judecătorești și a declarației notariale, este necesară prezența la Ambasadă a celuilalt părinte, cu un act de identitate valabil;
 • În cazul mamelor solitare se va prezenta certificatul explicativ, emis de oficiile stării civile din Republica Moldova. Dacă actul este emis de autoritățile din Germania, acesta trebuie legalizat/supralegalizat și tradus, în modul stabilit de legislație (vezi rubrica „Legalizarea”);
 • În cazul în care datele despre tatăl copilului nu au fost înscrise în certificatul de naștere, precum și dacă copilul s-a născut în afara căsătoriei, nu este nevoie de prezența sau acordul tatălui.
 • Prezența la Ambasadă a copilului este obligatorie (pentru preluarea datelor biometrice, inclusiv fotografierea).

IMPORTANT

 • Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova, se eliberează în exclusivitate paşapoarte cu date biometrice (amprentele digitale, grupa sanguină, fotografia digitală).
 • în paşapoartele părinţilor nu se includ datele despre copii minori.
 • Paşapoartele, eliberate până la 01.01.2011, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate.
 • Pașapoartele nu se prelungesc. La expirare se solicita perfectarea pașaportului nou.
 • Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie.
 • Solicitanții vor fi fotografiați la Ambasadă în ziua depunerii cererii. Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, se recomandă respectarea cerințelor privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase, machiaj neutru etc.).
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani, iar copiilor cu vârsta de până la 7 ani - pe un termen de 5 ani.
 • În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul se eliberează pe un termen de 12 luni.
 • Deținătorii buletinului de identitate pot solicita Pașaport doar la prezentarea buletinului de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
 • Pașaportul va fi perfectat in aproximativ 6-8 săptămâni din data depunerii la Ambasadă, și poate fi ridicat de către titular personal sau prin posta. In acest caz, solicitantul urmează sa prezinte un plic marcat pentru transmitere recomandată, cu indicarea adresei destinatarului.

ATENȚIE – Ambasada roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

În cazul imposibilității prezentării la Ambasadă în ziua programării, solicitantul urmează să notifice Ambasada corespunzător (prin email sau telefonic) pentru ca această programare să fie redistribuită altor persoane.