Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA LEGALITATEA ȘEDERII ÎN GERMANIA

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 19:38

Cetățenii cu drept de a intra şi sta în spațiul Schengen timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile fără viză, trebuie să se întoarcă în țara de origine după expirarea termenului. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza circumstanțelor actuale, persoanele cu problemă trebuie să contacteze autoritatea pentru străini/imigrări (Ausländerbehörde) la locul lor de reședință înainte de expirarea celor 90 de zile și să furnizeze datele personale (nume, prenume – se va aplica ortografia numelor în conformitate cu legislația germană - data şi locul naşterii, sex, naționalitate, număr pașaport) - dacă este necesar și prin e-mail - pentru a legaliza șederea. În aşa fel, va fi declanșat un efect fictiv/convenţional, care presupune că, până la decizia autorității de imigrare asupra cererii, șederea se autorizează în mod automat. În situaţia unor posibile situații de control pe teritoriul Germaniei sau la ieșirea din țară, este recomandat să imprimați cererea de extindere a dreptului de şedere sau să o aveţi într-o altă formă pe lângă paşaport.

REITERĂM: Autoritățile germane vor trata încălcarea regimului de ședere cu maximum înțelegere, dacă aceasta a survenit în rezultatul instalării situației excepționale.