Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Programul de lucru şi informaţii de

Atenționare!

Ambasada RM din Berlin a lansat procedura obligatorie de înregistrare online pentru un șir de servicii consulare la adresa URL:

https://botschaftmoldau.setmore.com

Se va face o programare pentru un singur serviciu. Nu se accepta servicii duble/multiple în ora fixată.

 

Luni, marţi, miercuri, joi

09:15 – 12:00 – primirea cetăţenilor în audienţă, conform programărilor prealabile

15:30 – 16:30 – eliberarea actelor

Programările şi consultaţiile telefonice se oferă la tel:

+49 30 28 352 37,

în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 13:30 – 15:30.

Vineri – NU se prestează servicii consulare şi NU se oferă consultaţii telefonice

Pentru a nu supraîncărca linia telefonică, înainte de a telefona, rugăm să consultați site-ul la sub-rubricile tematice unde veți găsi toată informația necesară www.germania.mfa.md/working-hours-md.

În cazul în care nu reuşiţi să luaţi legătura telefonică, ne puteți scrie la adresa de e-mail: konsulat@botschaft-moldau.de şi să expuneţi succint solicitarea dvs. precum şi să indicaţi numele/prenumele dvs., data/ luna/anul naşterii, un număr de telefon de contact.

Serviciile consulare şi consultaţiile consulare complexe ce necesită o studiere mai amănunţită a dosarului se oferă doar pe baza programărilor prealabile.

Este nevoie de programare prealabilă pentru toate serviciile consulare!, inclusiv pentru cele expuse mai jos:

  • Perfectarea paşaportului şi/sau a buletinului de identitate;
  • Depunerea cererii pentru emigrare autorizată;
  • Depunerea cererii pentru redobîndirea/ renunţarea la cetăţenia RM;
  • Transcrierea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, etc.);
  • Solicitarea adeverinţelor de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
  • Depunerea cererilor pentru eliberarea duplicatelor/certificatelor de stare civilă;
  • Perfectarea actelor notariale;
  • Perfectarea titlurilor de călătorie (cu excepţia urgenţelor justificate);
  • Supralegalizarea consulară a documentelor;
  • Ridicarea actelor perfectate.

NU se permite expedierea prin poştă a cererilor/documentelor/dosarelor în vederea prestării serviciilor consulare menţionate mai sus.

Important! 

Înainte de a se prezenta la Secţia consulară, persoanele programate vor consulta site-ul Ambasadei, conform rubricilor pentru a lua cunoştinţă cu actele ce trebuie prezentate, inclusiv copiile actelor, etc.

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):

0049 (0) 17645813159, disponibil 24/7.

La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.