Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Programul de lucru şi informaţii de

În perioada 23.12.2019 – 12.01.2020, Secția consulara va presta servicii consulare în regim redus de lucru.

Vor fi gestionate prioritar situațiile de urgență majoră (decese, accidente grave, rețineri sau alte situații excepționale) și cererile de eliberare a titlurilor/declarațiilor de călătorie în cazul urgențelor justificate.

Situațiile de urgență vor fi comunicate la numărul de telefon +49 17645813159.

Atenție! În perioada indicată, consultațiile la telefon și email vor fi oferite după prioritate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.


ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ !!!

В период с 23.12.2019 по 12.01.2020 консульский отдел будет предоставлять консульские услуги в сокращенном режиме работы.

Будут рассматриваться основные чрезвычайные ситуации (гибель, автокатастрофы, аресты или другие исключительные ситуации) и заявления на выдачу временных документов/деклараций на выезд при оправданных временных рамках.

Телефон для экстренных ситуаций +49 17645813159.

Внимание! В течение указанного периода времени консультации по телефону и электронной почте будут осуществлятся в зависимости от важности содержания.

Спасибо за ваше понимание.

Atenționare!

Ambasada RM din Berlin a lansat procedura obligatorie de programare online pentru un șir de servicii consulare la adresa URL:

https://botschaftmoldau.setmore.com

Se va face o programare pentru un singur serviciu. Nu se accepta servicii duble/multiple în ora fixată.


Внимание!

Посольство Молдовы в Берлине ввело обязательную процедуру онлайн-записи для ряда консульских услуг по адресу:

https://botschaftmoldau.setmore.com

Запись ведеться по приципу одна услуга - одна запись. Двойные / множественные услуги не принимаются в назначенное время.

 

Luni, marţi, miercuri, joi

09:15 – 12:00 – primirea cetăţenilor în audienţă, conform programărilor prealabile

15:30 – 16:30 – eliberarea actelor

Consultaţiile telefonice se oferă la tel:

+49 30 28 352 37,

în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi, între orele 13:30 – 15:30.

Vineri – NU se prestează servicii consulare şi NU se oferă consultaţii telefonice

Pentru a nu supraîncărca linia telefonică, înainte de a telefona, rugăm să consultați site-ul la sub-rubricile tematice unde veți găsi toată informația necesară www.germania.mfa.md/working-hours-md.

În cazul în care nu reuşiţi să luaţi legătura telefonică, ne puteți scrie la adresa de e-mail: konsulat@botschaft-moldau.de şi să expuneţi succint solicitarea dvs. precum şi să indicaţi numele/prenumele dvs., data/ luna/anul naşterii, un număr de telefon de contact.

Serviciile consulare şi consultaţiile consulare complexe ce necesită o studiere mai amănunţită a dosarului se oferă doar pe baza programărilor prealabile.

Este nevoie de programare prealabilă pentru toate serviciile consulare!, inclusiv pentru cele expuse mai jos:

  • Perfectarea paşaportului şi/sau a buletinului de identitate;
  • Depunerea cererii pentru emigrare autorizată;
  • Depunerea cererii pentru redobîndirea/ renunţarea la cetăţenia RM;
  • Transcrierea actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, etc.);
  • Solicitarea adeverinţelor de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
  • Depunerea cererilor pentru eliberarea duplicatelor/certificatelor de stare civilă;
  • Perfectarea actelor notariale (cu excepţia urgenţelor justificate);
  • Perfectarea titlurilor de călătorie (cu excepţia urgenţelor justificate);
  • Supralegalizarea consulară a documentelor;
  • Ridicarea actelor perfectate.

Ambasada prestează servicii prin poștă pentru cererile de legalizare a documentelor și de eliberare a adeverințelor de renunțare la cetățenia RM

Important! 

Înainte de a se prezenta la Secţia consulară, persoanele programate vor consulta site-ul Ambasadei, conform rubricilor pentru a lua cunoştinţă cu actele ce trebuie prezentate, inclusiv copiile actelor, etc.

Telefon de urgență pentru situații excepționale (accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepție):

0049 (0) 17645813159, disponibil 24/7.

La acest număr NU se fac programări și NU se oferă informații consulare de ordin general.