Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Puterea de Stat

  • Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil;
  • Forma de guvernământ a statului este republica;
  • Republica Moldova este un stat de drept, democratic.

Separația şi colaborarea puterilor

În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei

Constituţia

Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nicio lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale

Republica Moldova se angajează să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, stabilind relaţii cu alte state pe baza principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional. Orice tratat internaţional care conţine dispoziţii în contradicţie cu Constituţia trebuie să fie precedat de o revizuire a acesteia înainte de a intra în vigoare.

Unitatea poporului şi dreptul la identitate

Statul se întemeiază pe principiul unității poporului Republicii Moldova, considerând Republica Moldova patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. Statul recunoaște și asigură dreptul tuturor cetățenilor la conservarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

Republica Moldova, stat neutru

Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă și nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.