Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi persoanele ce au dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova conform prevederilor Legii cetăţeniei nr. 1024-XIV din 02.06.2000, domiciliate permanent în Germania (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) şi Danemarca care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin.

Pentru examinarea cererii de redobândire a cetăţeniei RM este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, în timpul stabilit de către funcţionarul consular al Ambasadei, următoarele documente:

  • Actul de identitate;
  • Certificat de naştere (în original);
  • Certificat de căsătorie şi/sau divorţ (în original);
  • Certificat de schimbarea numelui sau prenumelui (în original);
  • Certificatele de naştere a copiilor minori (în original);
  • Autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
  • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova ( în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
  • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 X 3,5 cm;
  • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere.

Ţinând cont de faptul că legislaţia germană, cu unele excepţii, nu admite cetăţenia dublă, Ambasada Republicii Moldova recomandă cetăţenilor germani, înainte de a depune actele respective pentru redobândirea cetăţeniei moldoveneşti, să se adreseze către autorităţile competente germane pentru consultaţii în aceasta privinţă.

La depunerea cererii pentru redobândirea cetăţeniei RM se încasează taxa consulară în mărime de 10 Euro.