Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

REITERAREA CONDIȚIILOR DE INTRARE ÎN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA PENTRU CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA, ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Publicat:Sun, 06/09/2020 - 15:11

Autorităţile germane mențin în continuare restricțiile la intrarea în Republica Federală Germania a cetățenilor Republicii Moldova, avînd în vedere aflarea că țara noastră a fost introdusă pe lista statelor de risc. Lista țărilor și zonelor de risc cu infectare Covid-19 este actualizată constant de “Institutul Robert Koch” și poate fi consultată aici:
https://www.rki.de/
În prezent, cetățenii Republicii Moldova pot călători în Germania doar dacă există motive bine întemeiate și care pot fi argumentate/certificate la intrarea pe teritoriul Germaniei:
a) permis de ședere/domiciliu legal;
b) contract de muncă în domenii importante precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;
c) reuniune familială (soţ/soţie/copii). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;
d) tratament medical, dacă există confirmare de la doctor şi dacă viața pacientului este în pericol;
e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenţei fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.
Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Persoanele care vor fi admise pe teritoriul Republicii Federale Germania au obligația să se supună testării pentru verificarea infecției COVID-19, într-o perioadă de cel mult 72 de ore de la sosire. Alternativa presupune în mod automat auto-izolarea la domiciliu pentru 14 zile.

Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritățile locale de sănătate. Dacă testarea are loc la momentul sosirii în Germania se va dispune măsura auto-izolarii pâna la primirea rezultatului testului.

Persoanele care vin din “zone de risc” (inclusiv din Republica Moldova), la intrare în Germania acestea sunt obligate să completeze o fișă epidemiologică/formular de localizare. Acesta poate fi găsit aici (inclusiv în versiunile RO și EN):
https://www.rki.de/
https://www.rki.de/
https://www.rki.de/

Avînd în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsuri restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina Cancelariei federale:
https://www.bundesregierung.de/

Tranzitarea teritoriului german se permite în condiţiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimţământul statelor de tranzit pe linia de retur.

De asemenea, cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie de urgență ce vizează accidente, decese sau alte circumstanțe care pot pune în pericol viața sau sănătatea, pot apela la telefonul de urgență al Ambasadei RM din Berlin: +4917645813159. La acest număr nu se fac programări și nu sunt oferite consultații privind serviciile consulare.