Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Relaţii comercial-economice

Relaţiile moldo-germane au cunoscut o dezvoltare continuă şi sub aspect economic. Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Republicii Moldova, plasându-se pe locul cinci după volumul total al schimburilor comerciale şi pe locul doi printre ţările UE.

 

Principalele mărfuri moldoveneşti exportate în RFG sunt produse textile, din piele, alimentare, băuturi şi articole din tutun.

 

Principalele mărfuri importate sunt maşini, aparate electrice şi electronice, produsele textile, automobile şi piese de schimb, produse chimice, produse din masă plastică şi cauciuc.

 

Printre cele mai mari companii germane care activează în Republica Moldova pot fi menţionate "Sudzucker", "Knauf", "Metro", "Steilmann", "Mabanaft".

 

Interesul reciproc al antreprenorilor din Moldova şi Germania este confirmat şi de numeroasele participări la târgurile şi expoziţiile din ambele ţări. De o importanţă majoră este prezentarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială EXPO 2000, care a contribuit esenţial la promovarea unei imagini pozitive a ţării noastre în Republica Federală Germania.

 

În scopul intensificării contactelor între oamenii de afaceri şi promovării investiţiilor străine, sunt organizate forumuri economice şi misiuni ale oamenilor de afaceri. Bunăoară Forumuri economice de amploare fost organizate în or. Duisburg (2004), la Stuttgart (2006), precum şi în or. Frankfurt pe Main (2007 şi 2008).

 

Germania ocupă un loc important şi printre ţările donatoare în cadrul cooperării pentru dezvoltare. În baza Acordului de cooperare tehnică între RFG şi Republica Moldova, semnat în anul 1994, precum şi a celui de cooperare financiară semnat în anul 2000, Germania a implementat în ţara noastră mai multe proiecte în diferite domenii în volum total de peste 20 Mil. Euro. Domeniile prioritare pentru cooperarea tehnică rămân a fi asistenţa juridică, adaptarea legislaţiei moldoveneşti la normele UE şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Priorităţile cooperării financiare sunt sectorul social şi îmbunătăţirea infrastructurii precum şi susţinerea proiectelor PPP (Privat Public Partnership).