Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania în anul 2019
(conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova)

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Federală Germania în anul 2019 a înregistrat suma de 730,2 mil.USD. Comparativ cu anul 2018, comerțul exterior s-a majorat cu 3,7% sau cu 27,2 mil.USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrate, Germania s-a situat pe locul 3 printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 8,5% în comerțul total al republicii.

Exportul de mărfuri moldovenești în Republica Federală Germania a înregistrat suma de 246 mil.USD, majorându-se cu 11,9% sau cu 26,1 mil.USD, față de anul precedent. Germania a ocupat locul 4 în topul țărilor în care Republica Moldova a efectuat operațiuni de export, cu o pondere de 8,9% în exportul total al Republicii Moldova. Cele mai exportate mărfuri au constituit: scaune – 75,4 mil.USD; fire, cabluri și alte conductoare – 69,2 mil.USD; fructe proaspete sau uscate – 14 mil.USD; deșeuri și resturi din cupru – 9,5 mil.USD; costume, jachete, sacouri, pantaloni – 9,2 mil.USD; aparatură pentru conectarea circuitelor electrice – 7,1 mil.USD; sucuri de fructe și legume – 5,9 mil.USD; aparate de iluminat – 4,4 mil.USD; semințe de floarea soarelui – 3,6 mil.USD, etc.

Importul de mărfuri efectuat în Republica Moldova din Republica Federală Germania a însumat 484,3 mil.USD şi a înregistrat o creștere nesemnificativă comparativ cu anul 2018. Germania s-a poziționat pe locul 5 în topul țărilor din care Republica Moldova a efectuat operațiuni de import, cu o pondere de 8,3% în importul total al țării. Cele mai importate mărfuri au constituit: autoturisme și alte autovehicule – 31 mil.USD; aparatură pentru conectarea circuitelor electrice – 27,2 mil.USD; medicamente – 25,2 mil.USD; sârmă din cupru – 18,3 mil.USD; insecticide, erbicide – 17,7 mil.USD; țesături impregnate – 15,7 mil.USD; tractoare – 13,8 mil.USD; autovehicule pentru transportul mărfurilor – 12,4 mil.USD ș.a.

Soldul balanţei comerciale înregistrat în perioada examinată a fost negativ pentru Republica Moldova şi a constituit -238,3 mil.USD.

Conform informației oficiale, prezentate de Agenția Servicii Publice, în Republica Moldova activează 419 întreprinderi cu capital german, investițiile însumând 723,2 mil.lei. După volumul capitalului investit, Republica Federală Germană se află pe locul 8 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, iar după numărul întreprinderilor – se află pe locul 6.

Printre cei mai mari investitori germani în Republica Moldova se numeră: ACE Cabling, Südzucker, Dräxlmaier, Steinel Electronic, Gebauer & Griller, Kaufland, Floribel, Metal Supply Masters, etc.

 

Relaţiile moldo-germane au cunoscut o dezvoltare continuă şi sub aspect economic. Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai Republicii Moldova, plasându-se pe locul cinci după volumul total al schimburilor comerciale şi pe locul doi printre ţările UE.

 

Principalele mărfuri moldoveneşti exportate în RFG sunt produse textile, din piele, alimentare, băuturi şi articole din tutun.

Principalele mărfuri importate sunt maşini, aparate electrice şi electronice, produsele textile, automobile şi piese de schimb, produse chimice, produse din masă plastică şi cauciuc.

Printre cele mai mari companii germane care activează în Republica Moldova pot fi menţionate "Sudzucker", "Knauf", "Metro", "Steilmann", "Mabanaft".

Interesul reciproc al antreprenorilor din Moldova şi Germania este confirmat şi de numeroasele participări la târgurile şi expoziţiile din ambele ţări. De o importanţă majoră este prezentarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială EXPO 2000, care a contribuit esenţial la promovarea unei imagini pozitive a ţării noastre în Republica Federală Germania.

În scopul intensificării contactelor între oamenii de afaceri şi promovării investiţiilor străine, sunt organizate forumuri economice şi misiuni ale oamenilor de afaceri. Bunăoară Forumuri economice de amploare fost organizate în or. Duisburg (2004), la Stuttgart (2006), precum şi în or. Frankfurt pe Main (2007 şi 2008).

Germania ocupă un loc important şi printre ţările donatoare în cadrul cooperării pentru dezvoltare. În baza Acordului de cooperare tehnică între RFG şi Republica Moldova, semnat în anul 1994, precum şi a celui de cooperare financiară semnat în anul 2000, Germania a implementat în ţara noastră mai multe proiecte în diferite domenii în volum total de peste 20 Mil. Euro. Domeniile prioritare pentru cooperarea tehnică rămân a fi asistenţa juridică, adaptarea legislaţiei moldoveneşti la normele UE şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Priorităţile cooperării financiare sunt sectorul social şi îmbunătăţirea infrastructurii precum şi susţinerea proiectelor PPP (Privat Public Partnership).