Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Relaţii culturale

Relaţiile culturale moldo-germane, punctul culminant al cărora a fost desfăşurarea Zilelor Culturii Republicii Moldova în Germania în anul 1998, se caracterizează în continuare printr-o dezvoltare stabilă. În Germania activează Societatea Culturală "Moldova", cu scopul de a promova valorile culturale şi spirituale moldoveneşti, iar în septembrie 2004 a fost fondată "Societatea Moldovenilor din Germania", care reuneşte membri ai diasporei moldoveneşti din RFG.

 

Un rol activ îl joacă şi Uniunea Nemţilor Basarabeni, reprezentanţii căreia - etnicii germani de origine basarabeană, care au revenit în Germania în anii 1939-1940 - vizitează frecvent ţara noastră, acordând un ajutor însemnat în special localităţilor de unde provin.

 

Contactele bilaterale în domeniul ştiinţei şi învăţământului sunt promovate în conformitate cu Protocolul din anul 1998, care favorizează colaborarea directă între Serviciul German pentru Schimbul Academic (DAAD) şi Ministerul Învăţământului al Republicii Moldova, precum şi între Conferinţa Rectorilor Instituţiilor de Învăţământ Superior (HRK) şi Consiliul Rectorilor din Republica Moldova. Germania a acordat un sprijin consistent prin oferirea burselor de studii şi cercetări ştiinţifice studenţilor, savanţilor şi funcţionarilor moldoveni. O importantă realizare în domeniu o constituie inaugurarea la 1 martie 2006 a Institutului cultural "Moldova" cu sediul le Leipzig. Scopul acestui Institut, deocamdată unic în spaţiul german şi european, este promovarea dialogului şi contactelor cu instituţiile din Republica Moldova, promovarea cercetărilor ştiinţifice, organizarea conferinţelor ştiinţifice şi realizarea diferitor proiecte în domeniile învăţământului, ştiinţific şi cultural.

 

Republica Moldova acordă o atenţie specială dezvoltării relaţiilor cu Germania, pe care la consideră deosebit de importante în procesul de consolidare democratică şi economică a ţării şi integrării în structurile europene.