Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Relaţii politico-diplomatice

Republica Federală Germania a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 14 decembrie 1991, iar relaţiile diplomatice au fost stabilite la 30 aprilie 1992. Deschiderea misiunilor diplomatice - a Ambasadei Republicii Federale Germania la Chişinău la 2 noiembrie 1992, şi a Ambasadei Republicii Moldova la Bonn la 28 martie 1995, - a confirmat interesul ambelor ţări de a extinde şi aprofunda colaborarea bilaterală.

 

În perioada ce s-a scurs raporturile moldo-germane au evoluat sub semnul prieteniei şi bunei înţelegeri. Republica Moldova se bucură de sprijinul din partea Germaniei în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene, îndeosebi în procesul de realizare a reformelor democratice şi economice şi de integrare a ţării în structurile europene.

 

Germania a jucat un rol important în ce priveşte aderarea Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, la Organizaţia Mondială a Comerţului şi invitarea ţării noastre la Conferinţa Europeană, de asemenea la elaborarea şi adoptarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

 

Printre evenimentele mai recente o importanţă deosebită a avut-o adoptarea de către Bundestag la 6 mai 2004 a moţiunii parlamentare "A sprijini calea spre reunificare şi democratizare în Moldova", care stabileşte patru obiective cardinale ale politicii germane şi europene în raport cu Moldova: consolidarea in Moldova a democraţiei şi a statului de drept, dezvoltarea economică durabila a ţării, soluţionarea conflictului transnistrean şi consolidarea şi aprofundarea relaţiilor între Moldova şi UE.

 

De asemenea, necesită a fi menţionată participarea experţilor din Germania la Misiunea Europeană de monitorizare şi control vamal şi de frontieră a hotarului moldo-ucrainean începând cu decembrie 2005.