Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Titlul de călătorie


 • Titlul de călătorie poate fi eliberat pe parcursul a 1-5 zile lucrătoare
 • Nu este necesară programarea prealabilă pentru perfectarea titlului de călătorie. Solicitantul se va prezenta la Ambasadă de luni până joi, în intervalul orelor 08.30-12.00 pentru a obține documentul vizat.
 • Pentru adulți – 15 euro, cu eliberarea documentului în termen de 1-5 zile lucrătoare. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:
 • Pentru minori – gratuit, cu eliberarea documentului în termen de 1-5 zile lucrătoare.

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:  
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 2 fotografii color de format 3x4 cm – în cazul minorilor;
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • În cazul minorilor : – certificat de naștere al copilului (original + 1 copie). În cazul înregistrării nașterii în RFG, se va prezenta forma internațională a certificatului de naștere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag". 
 • dovada achitării taxelor - în cazul adulților: Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Republica Federală Germania în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul. Pentru a tranzita teritoriul României, cetățeanului Republicii Moldova care nu dispune de acte de ședere legală în Republica Federală Germania și nu deține cetățenia României, i se recomandă plecarea spre Republica Moldova pe cale aeriană directă sau obținerea vizei române de tranzit, aplicată în titlul de călătorie, emisă de misiunile diplomatice sau consulare ale României.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor, este obligatorie prezența la Ambasadă a acestuia însoțit de un părinte, cu prezentarea actelor părintelui și actelor și fotografiilor minorului.