Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Titlul de călătorie

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

  • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
  • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
  • nu au avut niciodată paşaport sau au intrat în RFG fără paşaport;
  • au paşaport cu termen expirat, dar care nu poate fi perfectat prin intermediul Ambasadei din varii motive.

Pentru solicitarea titlului de călătorie, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte personal la Ambasadă, în zilele de primire a cetăţenilor, LUNI, MARŢI, MIERCURI și JOI, între orele: 09.00 – 12.00, fără programare prealabilă, cu următoarele acte:

  • Cererea de solicitare a titlului de călătorie (se completează la Secția Consulară).
  • O fotografie de mărimea 3 x 4 cm color, pe fundal alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii).
  • Denunţul (declaraţia) de la poliţie,  
  • Originalul tuturor actelor de identitate de care dispune (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere, alte acte) indiferent de valabilitatea acestora şi 1 (una) copie.
  • Suma pentru perfectarea titlului de călătorie constituie 25 Euro. Solicitantul urmează să prezinte dovada achitării taxei (pe suport de hârtie).
  • Titlul de călătorie se eliberează în ziua solicitării (în a doua parte a zilei).

Recomandabil ca taxa să fie transferată, cu 3 zile înaintede depunerea actelor (deşi, în cazuri de urgenţă achitarea poate fi efectuata inclusiv până în ziua depunerii actelor) pe următorul cont:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

La rubrica “Scopul transferului” (Verwendungszweck), se va indica obligatoriu următoarele date: “Titlu de călătorie + Numele și Prenumele” persoanei pentru care se solicită documentul.

ATENȚIE – Ambasada roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

În cazul imposibilității prezentării la Ambasadă în ziua programării, solicitantul urmează să notifice Ambasada corespunzător (prin email sau telefonic) pentru ca această programare să fie redistribuită altor persoane.

SE VA INTRODUCE O SUBRUBRICĂ SEPARATĂ