Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Titlul de călătorie pentru minori

Pentru solicitarea titlului de călătorie pentru copii minori, solicitantul (unul din părinți; prezența copilului este obligatorie), cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte personal la Ambasadă, în zilele de primire a cetăţenilor, LUNI, MARŢI, MIERCURI și JOI, între orele: 09.00 – 12.00, fără programare prealabilă, cu următoarele acte:

 • Cererea de solicitare a titlului de călătorie pentru copil (se completează la Ambasadă).
 • Certificat de naștere a copilului minor (original + 1 copie). În cazul înregistrării naşterii în RFG, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag" (vezi exemplu aici). Alta forma a certificatului de naștere NU va fi acceptata.
 • O fotografie de mărimea 3 x 4 cm color, pe fon alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii).
 • Originalul paşaportului sau buletinului de identitate, eliberate de către organele Republicii Moldova, a unuia din părinți şi 1 copie.
 • Certificatul de căsătorie al părinților copilului minor, însoțit de 1 copie. În cazul copilului născut în afara căsătoriei, este necesar de prezentat certificatul de paternitate eliberat de către organele germane, si legalizat la Landgericht. Acest document urmează a fi legalizat de către Ambasadă contra plată – 35 EUR.
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în RFG (Erweiterte Meldebescheinigung) fără traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o fotocopie.

IMPORTANT:

 • La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară nu se încasează.
 • Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova.
 • Titlul de călătorie se eliberează în ziua solicitării (în a doua parte a zilei).
 • Titlul de călătorie se foloseşte exclusiv pentru întoarcerea în Republica Moldova.
 • Cetăţenii care intenţionează să călătorească pe calea terestră (cu auto sau tren prin Romania), urmează să solicite din timp la Ambasada sau consulatul tarii respective din RFG, aplicarea pe titlul de călătorie a vizei de tranzit, în cazul în care aceasta este necesară pentru tranzitarea ţării respective.

ATENȚIE – Ambasada roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea privind perfectarea paşaportului poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, în timpul pentru care a fost programat, toate documentele necesare în acest scop.

Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei. Dacă solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare, solicitarea acestuia nu este acceptată şi i se oferă posibilitatea să convină o nouă perioadă pentru programare în scopul depunerii documentelor.

În cazul imposibilității prezentării la Ambasadă în ziua programării, solicitantul urmează să notifice Ambasada corespunzător (prin email sau telefonic) pentru ca această programare să fie redistribuită altor persoane.