Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Secția Consulară a Ambasadei recepționează documentele necesare pentru perfectarea pașaportului național de la cetățenii Republicii Moldova domiciliați în Republica Federală Germania din Land-urile: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.


Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Federală Germania -gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Republica Federală Germania - 25 euro. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma cu 5 zile până la data programării sunt următoarele:
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Republica Federală Germania - gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Federale Germania (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului multilingv de stare civilă german (Formula A/B/C), autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și o copie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • extrasul plurilingv de stare civilă german: - Formula A – certificat multilingv de naștere; Formula B – certificat multilingv de căsătorie; Formula C – certificat multilingv de deces.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie);

dovada achitării taxelor: Plata urmează a fi transferată cu 5 zile înainte de depunerea actelor. Rechizitele bancare ale Ambasadei unde urmează a fi transferată suma sunt următoarele:

 • Botschaft der Republik Moldau
 • Deutsche Bank AG/Berlin
 • IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00
 • BIC:DEUTDEBBXXX
 • BLZ: 100 700 00
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare Ambasada întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat, procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Republica Federală Germania în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă, procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la una din secțiile consulare ale Republicii Moldova în Republica Federală Germania. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Se recomandă persoanei care solicită transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Federală Germania, cu perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil, efectuarea programării prealabile pentru pașaport la o distanță de minim 60 zile de la data depunerii cererii pentru transcriere.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Republica Federală Germania și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Federală Germania pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi perfectează actul. 
 • La dorința cetățeanului, acesta poate prezenta odată cu depunerea documentelor un plic de format A5 cu protecție interioară împotriva umezelii, cu adresa scrisă personal de solicitant, unde urmează a fi expediat documentul (recomandabil cu timbre în valoare de 4,25 euro sau/și mențiunea Eischreiben/Einwurf), fapt care va permite remiterea documentului prin poștă de către Ambasadă. Totodată, cetățeanul poate opta pentru ridicarea documentului de la Ambasadă, de luni până joi, în intervalul orelor 16.00-17.00. ATENȚIE – remiterea actelor prin poștă se face pe propria responsabilitate și răspundere a solicitantului. Ambasada NU poartă responsabilitate pentru livrarea la destinatar a documentului de către serviciul poștal. Astfel, în cazul pierderii acestuia de către oficiul poștal și în situația unor eventuale plângeri, solicitantul urmează să le adreseze oficiului poștal.