Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Transcrierea actului de căsătorie

Pentru transcrierea actului de căsătorie, eliberat de către autorităţile germane solicitantul, cetățeanul republicii moldova, urmează să prezinte personal, conform programarii prealabile următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (se va completa la Ambasadă );
 • certificatul de căsătorie german, forma internaţională"Auszug aus dem Heiratseintrag"(Formule B), fara legalizare, si fara traducere în original + 1 copie ;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Erw. Meldebescheinigung) fara traducere,
 • Pasaportul valabil al solicitantului ( original + 1 copie);
 • Pasaportul valabil al sotului/sotiei solicitantului (1 copie);
 • Certificat de nastere al solicitantului (1 copie);
 • Certificat de nastere al sotului/sotiei solicitantului (1 copie);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (1 copie)
  (dacă schimbul numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, nu este necesară prezentarea acestui certificat) ;
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

- Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

 • În cazul în care, solicitantul dorește sa-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.

Cu 3 zile înainte de programare, solicitantul va transfera taxa de 25 Euro pe contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Transcriere Casatorie + Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca.

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.