Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Transcrierea actului de deces

Pentru transcrierea actului de deces al cetateanului republicii moldova eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, rudele solicitantului urmează să prezinte personal, conform programarii prealabile următoarele acte:

  • cererea de transcriere a actului de deces (se va completa la Ambasadă );
  • certificatul de deces german , forma internaţională - "Auszug aus dem Sterbeeintrag", Formule C. Alte forme de certificate de deces germane nu vor fi acceptate); (în original+1 copie)
  • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Erw. Meldebescheinigung) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor  însoţit de 2 copii;
  • paşaportul rudei solicitantului (original+2 copii );
  • paşaportul decedatului (original+2 copii );
  • certificatul de căsătorie al decedatului (original+2 copii);
  • În cazul în care, solicitantul dorește să-i fie remis prin poșta certificatul solicitat, la setul de acte se va adăuga un plic timbrat, cu adresa solicitantului.
  • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.

- Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 25 Euro.

Cu 3 zile înainte de programare, solicitantul va transfera taxa de 25 Euro la contul bancar:

Botschaft der Republik Moldau

Deutsche Bank AG/Berlin

BLZ 100 700 00

Kt.- Nr. 5584479

IBAN: DE68 1007 0000 0558 4479 00

BIC: DEUTDEBBXXX

Indicați în Verwendungszweck: ”Transcriere Deces + Numele și Prenumele” persoanei care solicita transcrierea.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

*NOTĂ: Celelalte acte de stare civilă care sunt eliberare exclusiv în limba germană (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, schimbare a numelui etc.),hotărârile judecătoreşti eliberate de organele competente germane, precum şi traducerile documentelor germane urmează a fi legalizate în prealabil la administraţia locală (Regierungspräsidium, Regierung, Landesverwaltungsamt sau altele – în funcţie de landul federal în care locuieşte solicitantul) sau Tribunalul de land (Landgericht). Informaţia detaliată privind legalizarea documentelor poate fi consultata pe site-ul Ambasadei la rubrica Legalizarea documentelor. Originalele documentelor, precum şi traducerile acestora, trebuie apoi legalizate la Ambasada R. Moldova la Berlin.

Toate taxele (consulare şi aferente) pentru eventuale autentificări notariale şi legalizări de documente urmează a fi transferate în prealabil la conturile respective ale Ambasadei. Informaţiile privind mărimea acestor taxe, precum şi privind autentificarea notarială sau legalizarea documentelor pot fi consultate pe această pagină web.

ATENȚIE:

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.