Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

A A A

Transcrierea actului de naștere

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile germane după 17.08.2001, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, care domiciliaza permanent in RFG, urmează să prezinte personal, conform programarii prealabile următoarele acte:

 • cererea de transcriere a actului de naştere al copilului (se va completa la Ambasadă);
 • Extras multilingv de pe actul de naştere german"Auszug aus dem Geburtseintrag", Formula A, fara legalizare, si fara traducere, în original;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in Germania (Erw. Meldebescheinigung) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor +1 copie
 • Pasaportul valabil al solicitantului ( original + 1 copie);
 • Pasaportul valabil al sotului/sotiei solicitantului (+1 copie);
 • Buletinul de Identitate al solicitantului (+1 copie)
 • Certificatul de căsătorie al solicitantului, a parintelui copilului minor (1 copii); (dacă există căsătorie);
 • Certificatul de paternitate (+1 copie);
  (în cazul în care copilul este născut în afara căsătoriei pe teritoriul RFG, se va prezenta certificatul de paternitate eliberat de către autorităţile RFG legalizat (vezi exemplu) cu traducerea în limba română sau rusă legalizată(vezi exemplu));
 • Hotărârea judecătoreasca de adopţie (+1 copie);
  (în cazul în care există adopţii);
 • Consimţământul autentificat notarial al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat
  (în cazul în care există adopţii);
 • Transcrierea Certificatului de nastere este gratuita.

ATENȚIE:

Ambasada recepţionează setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale) Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sau în Danemarca.

Ambasada atenționează asupra faptului că, solicitarea transcrierii actelor de starea civila poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.